• slide
  • slide
  • slide

IPM

Stap 1: een grondige inspectie
Een eerste bezoek van B.O.N. is altijd gratis en vrijblijvend. Met onze jarenlange expertise, inspecteren wij uw gebouw grondig, inclusief de omgeving. Denk aan de bouwkundige staat van uw pand, stapeling van goederen, doorstroming riolen, aanwezigheid van plaagdieren, interne- en externe risico’s, kruisbesmettingen en veilig werken. Wij werken conform de methode van Integrated Pest Management (IPM). IPM heeft als doel het duurzaam voorkomen van ongedierte en plaagdieren. Focus ligt op de uitvoering van maatregelen om plaagdieren te weren via weringsmaterialen. Bij bestrijding worden koude- en warmte technieken gebruikt. Chemische biociden worden als laatste hulpmiddel ingezet.
Tevens stemmen wij de inzet van ons protocol naadloos af op de certificering waar uw bedrijf aan moet voldoen. Bijvoorbeeld: BRC, IFS, AIB, GMP, Tesco en Marks & Spencer. Lees daarover meer bij BRC/IFS/Tesco.

 

Stap 2: bevindingen & advies vertalen naar een maatwerk rapport
Na de inspectie ontvangt u een maatwerk rapportage voorzien van een risico- en trendanalyse. De bevindingen van de geïnspecteerde punten en objecten, passeren de revue. Het rapport wordt op uw verzoek voorzien van een vrijblijvende offerte en een plan van aanpak. Na akkoord, sluiten we in goed overleg een service overeenkomst af. Open en eerlijk; dat betekent dat u direct inzicht heeft in arbeids- en preparaatkosten. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen bij B.O.N.; ofwel, afspraak = afspraak. 


Stap 3: Installatie
Onze bestrijdingsspecialisten voeren, in overleg met u, de installatie vakkundig uit. Met oog voor de situatie en uw certificering, wordt het object geïnstalleerd, ten behoeve van plaagdierbestrijding volgens de laatste eisen.

Als er sprake is van een preventieve service-overeenkomst, zet B.O.N. altijd non toxische materialen in, voorzien van een attractant. Deze heeft een sterk aromatische geur als eigenschap, om ongedierte ‘aan te trekken’ en te monitoren.

Bij overlast bepaalt u in goed overleg met onze bestrijdingsspecialist, welke bestrijdingsmethode wordt ingezet. Eventuele risico’s brengen wij altijd vooraf in kaart om deze vervolgens uitvoerig met u te bespreken. Algemene- en voedselveiligheid staan immers voorop.


Stap 4: Controle & Service
De bestrijdingsspecialisten van B.O.N. maken de cirkel rond met nauwkeurige controles op alle middelen die zijn ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het nazien van lokazen (na 3 tot 5 dagen). Verdwijnen we daarna uit beeld? In tegendeel, B.O.N. hecht veel waarde aan de relatie met haar opdrachtgevers. Dat betekent dat wij continuïteit bieden in de vorm van follow-up behandelingen met prioriteitscodes. Uiteraard afgestemd op uw certificering.

Na de follow-up behandelingen, continueren wij onze service met reguliere behandelingen. Doorgaans 8 keer per jaar. Is er onverhoopt sprake van een kleine opening, waardoor knaagdierbesmettingen kunnen ontstaan? Dan worden deze gratis afgedicht met knaagbestendig materiaal; B.O.N. doet méér dan rapporteren alleen.

Als er toch sprake blijft van besmetting, dan herhalen wij de follow-up behandeling, totdat de besmetting van plaagdieren, verholpen is. Deze extra behandelingen zijn altijd gratis bij B.O.N., ongeacht het aantal. Dat maakt ons uniek in de branche.