• slide
  • slide
  • slide

B.O.N. is gespecialiseerd in bestrijding van:

B.O.N. houdt ongedierte buiten de deur

Welkom bij Bedrijfshygiëne Organisatie Nederland (B.O.N.) Wij zijn preventiespecialist in plaagdierbeheersing. Wij houden ongedierte, zoals bruine ratten en muizen, buiten de deur in het belang van optimale bedrijfshygiëne. Wij werken voor diverse opdrachtgevers in de medische- en voedselverwerkende industrie. B.O.N. is lid van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB).

Wij leveren een volledig product- en dienstportfolio voor zowel preventieve, als curatieve bestrijding. B.O.N. denkt pragmatisch met u mee als het gaat om het treffen van weringsmaatregelen. Want, voorkomen is beter dan bestrijden.

Is er onverhoopt toch sprake van ongedierte binnen uw bedrijf? Met dank aan onze snelle behandelmethoden, is B.O.N. in staat om deze plaagdieren doeltreffend te bestrijden.
 

 

Ongediertebestrijding

Onder één dak en toch een compleet andere aanpak: AGRI B.O.N.
Naast B.O.N. richt AGRI B.O.N. zich sinds 1 januari 2014 uitsluitend op de agrarische industrie met ongediertebestrijding. De medewerkers van AGRI B.O.N. faciliteren (pluim)veehouders met betrekking tot preventie en bestrijding van knaagdieren en insecten op hun bedrijf.
Maak kennis met AGRI B.O.N. en profiteer van gratis ongediertebestrijding
Profiteer van 3 maanden GRATIS ongediertebestrijding! Speciaal voor de agrarische sector. Indien u bestrijding van plaagdieren onderbrengt Bij AGRI B.O.N. op basis van een service overeenkomst, dan is de uitvoering van ongedierte de eerste drie maanden geheel gratis!

Vanaf 2015 is een licentie verplicht voor elke agrariër
Tot 1 juli 2015 geldt een overgangsregeling en na deze datum zijn agrariërs verplicht om een licentie te hebben van Bureau Erkenningen voor het toepassen van biociden voor het afweren of bestrijden.
Agrariërs moeten een licentie hebben van Bureau Erkenningen voor het toepassen van biociden (giftige stoffen) voor het afweren of bestrijden van knaagdieren op het eigen bedrijf.
 

Lees meer...

Integrated Pest Management - IPM

IPM, Integrated Pest Management heeft tot doel het duurzaam voorkomen van ongedierte en plaagdieren. IPM is gericht op een grondige inspectie van gebouwen, hun omgeving en plaagdieren en deze te bestrijden met een maximaal maatregelenpakket middels wering, advisering, monitoring en inspecties.
Zo kunnen in een vroegtijdig stadium problemen gesignaleerd en voorkomen worden. Hierdoor zal het gebruik van bestrijdingsmiddelen die milieuonvriendelijk zijn voor bestrijding van plaagdieren/ongedierte beperkt worden tot het minimale.

B.O.N. is zich meer dan bewust dat het IPM principe (ongedierte- plaagdierpreventie) een substantieel onderdeel is van de huidige ongediertebestrijding. Door deze verbetering middels preventie van plaagdieren worden risico's in o.a. de voedselverwekende industrie m.b.t. voedselveiligheid en het gebruik van toxische stoffen (insecticiden / biociden) sterk verminderd.

 

Diensten

Elk plaagdiervraagstuk vraagt om een andere aanpak. Wij bieden onze diensten aan op basis van eenmalige- of meermalige werkzaamheden. Uiteraard geheel afgestemd op uw wensen en ons advies.

Eenmalige werkzaamheden:
JOBS zijn een eenmalige dienst. Doorgaans krijgt u garantie op de uitgevoerde werkzaamheden.
Inzetbaar bij bestrijding van:
• Vliegen
• Vlooien
• Zilvervisjes
• Muggen
• Spinnen
• Tapijtkevers
• Bedwantsen
• Houtborende insecten

Meermalige werkzaamheden: Service Overeenkomst
De service overeenkomst is gebaseerd op de uitvoering van meermalige werkzaamheden. Ofwel, een abonnement, met vaste prijzen. Bijkomend voordeel: de service overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. Compleet voorzien van een analoog rapportagesysteem en/of toegang tot digilog online. Extra behandelingen zijn altijd gratis bij een service overeenkomst.
Inzetbaar bij bestrijding van:
•Bruine- en zwarte ratten
•Muizen
•Kruipende- en vliegende insecten
•Voorraad insecten