• slide
  • slide
  • slide

Wespennest verwijderen

Wespen hebben een angel waarmee een pijnlijke steek kan worden gegeven. Indien men wordt gestoken kan dit een allergische reactie oproepen en in het ernstigste geval een shock die levensbedreigend kan zijn. Als men meerdere keren is gestoken kan dit gevaarlijk zijn. Wilt u een wespennest verwijderen, dan is het raadzaam dat u dit door een specialit laat doen.

Algemene informatie

Er zijn elf soorten 'echte' wespen die voorkomen in Europa, maar de twee meest voorkomende zijn de gewone wesp en de Duitse wesp. De gewone wesp wordt 17 tot 20 millimeter lang en is stereotiep gekleurd in zwart en geel. De soort lijkt veel op de Duitse wesp.

De Duitse wesp wordt 12 tot 15 millimeter, de koningin wordt groter, tot wel 20 millimeter. Hij onderscheidt zich door drie karakteristieke zwarte stippen op de kop. Ook heeft de Duitse wesp grof gebouwde antennes, die relatief dik zijn en zwart van kleur. Omdat wespen als erg storend worden gezien, kunt u het beste het wespennest verwijderen.

Levenswijze

De gewone wesp is een wesp die zijn papieren nest vaak onder de grond bouwt. Hierbij maakt de wesp meestal gebruik van een verlaten hol. Dit wordt later uitgebreid door de werksters. De gewone wesp houdt haar winterslaap meestal onder de grond of in gebouwen. Deze wesp toont zijn nut in tuinen, omdat hij rupsen en andere schadelijke insecten in toom houdt. De Duitse wesp daarentegen houdt haar winterslaap meestal in boomholtes. Een wespennest verwijderen is een specialist werk dat u niet zelf moet doen. Specialisten als B.O.N. kunnen u daarbij helpen.

Wespen zijn insecteneters die grote hoeveelheden insecten verdelgen. De prooi bestaat meestal uit vliegen en muggen of larven. De prooi wordt gestoken met de angel waardoor ze verlamd raken waarna ze naar het nest worden gebracht. Ook wordt voedsel in vloeibare vorm opgenomen door de werksters, zoals rottend fruit of vlees, wat in het nest wordt opgebraakt en aan de larven gevoerd. De werksters zelf leven van zoete, suikerrijke stoffen die zowel van planten als van dieren afkomstig kunnen zijn. De werksters worden ook gevoerd door de larven, die een zoete stof afscheiden.

Leefgebied

De gewone wesp en Duitse wesp komt veel voor op het noordelijk halfrond, zoals Europa, Noord-Afrika en delen van Azië. De gewone wesp werd later geïntroduceerd in Australië en Nieuw-Zeeland. De Duitse wesp is op verschillende werelddelen opgedoken als exoot zoals uiterst zuidelijk Afrika, een deel van de oostelijke kuststrook van de Verenigde Staten en een gebied in het zuidoosten van Zuid-Amerika. Laat een wespennest verwijderen door een expert als u er last van heeft.

Voortplanting & levensverwachting

De wesp is een insect dat in een kolonie leeft. De vruchtbare koninginnen paren in het voorjaar met de mannetjes. De wespenkoningin zoekt vervolgens een geschikte plaats op om een nest te bouwen en zet een groepje eitjes af. Deze groeien uit tot de eerste werksters, de koningin moet de larven zelf verzorgen. De volgende eitjes worden door de werksters verzorgd zodat de koningin haar energie volledig aan het leggen van eitjes kan besteden.

Vroegtijdig een wespennest verwijderen kan een hoop ongemakken voorkomen. Tegen het einde van de zomer kan een nest duizenden wespen herbergen! In het begin van de herfst komen de nieuwe mannetjes die de nieuwe koninginnen bevruchten. Het nest wordt niet hergebruikt, u kunt dan dus het wespennest verwijderen.

Het nest van de wesp kan uitgroeien tot de grootte van een voetbal en kan duizenden exemplaren bevatten. Het nest wordt in door de mens onaangetaste gebieden vrijwel altijd ondergronds gebouwd, soms in spleten in bomen of in dichte beplanting. In sterk verstedelijkte gebieden worden vaak gebouwen gebruikt en kan het nest worden aangetroffen in muren, onder dakranden en andere plaatsen. Een wespennest verwijderen is een specialistisch werk waar B.O.N. u graag mee verder helpt.