• slide
  • slide
  • slide

Vliegen bestrijden, besmetting voorkomen

De huisvlieg is niet direct gevaarlijk voor de mens, toch kan hij schade toebrengen door het verspreiden van ziekteverwekkers zoals virussen, schimmels en bacteriën. Deze veroorzaken voedselbederf en dat kan tot aanzienlijke schade leiden. Niet voor niets wordt bij een vliegenplaag vaak de hulp ingeroepen van B.O.N. Op duurzame wijze kunnen wij vliegen bestrijden, waarbij het voorkomen van vliegen een eerste stap is.

Vliegen verspreiden ziekteverwekkers door ze ongemerkt over te brengen van een onhygiënische ondergrond, zoals dierlijke uitwerpselen, naar een hygiënisch oppervlak, zoals een vers gesmeerde boterham. Ook de uitwerpselen van de vlieg kunnen tot een besmetting leiden. De huisvlieg kan hierdoor bij de mens gevaarlijke ziektes en parasieten overbrengen. Voorbeelden zijn tyfus, parasitaire wormen, cholera en tuberculose. In Westerse landen is veel van dergelijke ziektes de kop ingedrukt door de sterk toegenomen hygiëne, maar in derdewereldlanden speelt de huisvlieg tegenwoordig een niet onbelangrijke rol als ziekteverspreider. Vliegen bestrijden is in dergelijke landen dan ook erg belangrijk.

Algemene informatie

De huisvlieg of kamervlieg is een tweevleugelig insect. De huisvlieg is een van de bekendste soorten vliegen en door het kosmopolitische voorkomen wellicht ook een van de bekendste insecten. De huisvlieg is van de meeste andere vliegen te onderscheiden door de relatief grote lichaamslengte en de drie donkere lengtestrepen op de bovenzijde van het borststuk. Een soort die gemakkelijk verward wordt met de huisvlieg is de kleine kamervlieg, deze soort blijft echter kleiner.

De huisvlieg is een vrij klein insect en heeft een lichaamslengte van 6 tot 8 millimeter. De mannetjes blijven gemiddeld wat kleiner dan de vrouwtjes. De huisvlieg is overwegend zwart van kleur. De bovenzijde van het achterste deel van zowel de kop als het borststuk zijn zwart, terwijl het borststuk lichtere lengtestrepen aan de bovenzijde heeft. Ook uitsteeksels zoals antennes en poten zijn zwart van kleur en hetzelfde geldt voor de lichaamsbeharing. De uiteinden van de poten zijn lichter tot geel van kleur. De grote ogen en het achterlijf van de vlieg zijn niet zwart en hieraan is de huisvlieg van veel andere vliegen te onderscheiden. De ogen van de huisvliegen zijn duidelijk roodbruin van kleur, het achterlijf is grotendeels geelbruin met uitzondering van een brede band aan het midden van de bovenzijde die donkerbruin tot zwart van kleur is. Opvallend zijn de lichtere plekjes aan de vleugelbasis.

Levenswijze

De huisvlieg is een alleseter die leeft van zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Ook beschimmeld en hevig rottende, in staat van ontbinding verkerende organische substanties zoals dode dieren zijn geschikt als voedsel. Wilt u dus vliegen bestrijden, dan is het belangrijk dat u ervoor zorg dat dit niet in de buurt is. Vrijwel alle voedingsstoffen die door de mens worden genuttigd zijn geschikt als voedsel. Hygiëne speelt dan ook een grote rol bij vliegen bestrijden. Vliegen bestrijden? Dek etenswaren af en sluit ruimtes zo veel mogelijk af.

Leefgebied

De grote tolerantie in voedselaanbod heeft ervoor gezorgd dat de vlieg zich met de mens heeft verspreid en in alle delen van de wereld voorkomt. De huisvlieg verspreidt zich doorgaans niet ver van de plaats waar de vlieg uit het ei is gekropen, meestal niet verder dan enkele honderden meters. Vliegen bestrijden kan bij B.O.N. volgens een service overeenkomst. Vraag naar de mogelijkheden. 

Voortplanting & levensverwachting

Huisvliegen komen in alle seizoenen voor in verwarmde menselijke bebouwing zoals stallen. Ze kunnen zich het gehele jaar door voortplanten. Onder gunstige omstandigheden kunnen hieruit enorme hoeveelheden vliegen ontstaan. In de praktijk worden de meeste vliegen als ei, larve of pop al zo massaal belaagd door vijanden dat de meeste exemplaren niet eens de kans krijgen om het tot volwassen vlieg te brengen. Ook het bestrijden van vliegen is in eerste instantie gericht op het verwijderen van vliegen eieren, larven of poppen.

Als de vlieg uit de pop kruipt, duurt het ongeveer drie dagen voordat de vlieg kan paren. De paring vindt altijd op een vaste ondergrond plaats en nooit in de lucht. Het vrouwtje legt haar eitjes in strohoudende mest, afval, dode dieren, compost of rottende voedingsmiddelen. Het ei is sterk langwerpig van vorm en heeft een lengte van ongeveer 1,2 millimeter, het ei is wit van kleur. De eitjes komen na 12 tot 36 uur uit waarbij de larven van de vliegen tevoorschijn komen. De larven van de echte vliegen worden made genoemd, de maden van de verschillende soorten hebben een gelijkende vorm en kleur en zijn zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. De made heeft een duidelijk gesegmenteerd lichaam en een crème witte kleur. Als de larve zich volledig heeft ontwikkeld, vindt de verpopping plaats. Hierbij kruipt de larve voor de laatste maal uit zijn oude huid en verandert duidelijk van vorm. In dit laatste stadium wordt de larve omgebouwd tot een volwassen vlieg.

De huisvlieg is onder ideale omstandigheden gedurende de ontwikkeling een van de kortst levende insecten. De vlieg is binnen twee weken volwassen en leeft dan nog 16 tot 24 dagen, de vrouwtjes leven meestal iets langer dan de mannetjes.