• slide
  • slide
  • slide

Bruine ratten bestrijden

De bruine rat staat bekend als een ziekteoverbrenger. Het bestrijden van bruine ratten is dan ook zeker gewenst. In de westerse wereld heeft de mens niet veel last van ratten, maar in de derde wereld is hij nog steeds een van de belangrijkste overbrengers van ziekten. Ziekten die de bruine rat kan overbrengen zijn onder andere de ziekte van Weil, hantavirus, tularemie, pest en rattenbeetkoorts.

De kans om een de andere ziekten in Nederland op te lopen is minimaal. In geval van slechte hygiëne krijgt de bruine rat meer kans zich te handhaven. Samen met het bestrijden van bruine ratten is een goede hygiëne dus van groot belang.

Algemene informatie

Bruine ratten zijn zoogdieren, behorende tot de orde van de knaagdieren. Het is een van de succesvolste zoogdieren ter wereld en komt tegenwoordig over bijna de gehele wereld voor. De kop-romplengte van bruine ratten bedraagt 21 tot 29 centimeter en het lichaamsgewicht 150 tot 520 gram. Mannetjes worden groter dan wijfjes en de bijna kale staart is altijd korter dan het lichaam. Het dier heeft kleine licht behaarde oren en over het algemeen een ruige grijsbruine vacht. De vacht is aan de buikzijde lichtgrijs van kleur. Bruine ratten hebben een vrij korte snuit en zijn, vooral voor een knaagdier, stevig gebouwd. Het bestrijden van bruine ratten wordt bij B.O.N. uitgevoerd door ervaren specialisten.

Levenswijze

Bruine ratten vestigen zich het liefst in een vochtige en een niet te warme omgeving. Het dier voelt zich snel ergens thuis, vooral in de buurt van de mens. Juist hier is het bestrijden van bruine ratten dan ook noodzakelijk. Zijn favoriete habitats zijn kelders, kruipruimten, schuren, stallen, vuilnisbelten, graan- en houtopslagplaatsen, aan de rand van sloten en dijken, onder de grond in uitgebreide holen en op sommige plekken in de buurt van riolen en ander vervuild water.  Het territorium van bruine ratten wordt meestal niet ver van de voedselbronnen gevestigd.

Bruine ratten zijn voornamelijk 's nachts actief, enkele uren na zonsondergang en enkele uren voor zonsopgang. Ze kunnen echter ook overdag waargenomen worden. De ratten leven in groepen, graven holen en maken nesten onder vloeren, in hooimijten, tussen muren en in andere holle ruimtes rond menselijke nederzettingen. Bruine ratten zijn intelligente en sociale dieren die een groot aanpassingsvermogen hebben.

Leefgebied

Bruine ratten zijn cultuurvolgers, ze volgen de menselijke beschaving en zijn voor een deel ook afhankelijk van de mens. Tegenwoordig komt de bruine rat over bijna de gehele wereld voor en wordt voor de hygiëne gekozen bruine ratten grondig te bestrijden.

Voortplanting & levensverwachting

Bruine ratten planten zich het gehele jaar door voort, mits er voldoende voedsel is en er geen extreme temperaturen zijn. De voortplanting zal toenemen en er zullen meer jongen geboren worden wanneer de populatiedichtheid daalt (bijvoorbeeld door menselijk ingrijpen, zoals het bestrijden van de bruine ratten). De draagtijd van bruine ratten is 20 tot 23 dagen, waarbij een vrouwtje één tot vijftien jongen per worp kan krijgen. Een vrouwtje krijgt tot vijf worpen per jaar en gemiddeld 24 jongen.